Oturum Aç

 Hakkımızda


Bezmialem Vakıf Üniversitesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı’nda alanlarında uzman akademik kadro ve eğitimli yardımcı personel tarafından güncel tıbbi bilgi ışığında, evrensel standartlarda ve en gelişmiş tıbbi donanım eşliğinde tüm göz hastalıklarının teşhis ve tedavisi uygulanmaktadır.

Anabilim dalı başkanlığını Prof.Dr. Hakan Özdemir’in yaptığı kliniğimiz 2 profesör doktor, 2 doçent doktor, 2 yardımcı doçent doktor, 1 öğretim görevlisi ve 5 uzman doktordan oluşan kadrosu ile hizmet vermektedir.

Merkez kliniğimizde hafta içi her gün 5 adet genel oftalmoloji polikliniği yanında 9 adet birim polikliniği haftanın belirli günleri hizmet vermektedir. Mevcut birimlerimiz şunlardır: retina, glokom, katarakt ve refraktif cerrahi, kornea, kontakt lens, şaşılık ve pediatrik oftalmoloji, nörooftalmoloji, oküloplastik cerrahi ve üvea. Ayrıca Dragos hastanemizde 2, Fatih semt polikliniğimizde 1 ve Eyüp semt polikliniğimizde 2 adet genel oftalmoloji polikliniğimiz haftanın 6 günü hizmet vermektedir. Merkez hastanemizde 7 gün 24 saat acil poliklinik hizmeti de verilmektedir.

Kliniğimiz tetkik ve tedavi için en son teknolojik donanıma sahiptir ve cihaz parkımız sürekli yenilenip güncellenmektedir.
Kliniğimizde yapılmakta olan tanı ve takip amaçlı ileri tetkikler şunlardır:

 • Fundus fluoresein anjiyografisi (FFA)
 • İndosiyanin yeşili anjiyografi (ICGA)
 • Fundus otofloresans ve renkli fundus görüntüleme
 • Optik koherens tomografi (OCT)
 • Bilgisayarlı görme alanı
 • Hess perdesi
 • Ön segment analizi (pentacam)
 • Göz ultrasonu
 • Çocuklarda kırma kusuru ölçümü
 • Pakimetri (kornea kalınlık ölçümü)
 • Prematürelerde ROP muayenesi

Kliniğimizde cerrahi işlemler Merkez ve Dragos hastanelerimizde gerçekleştirilmektedir. Ayda ortalama 500 cerrahi girişimin gerçekleştiği kliniğimizde sarf malzemesi olarak (göz içi lensi vb.) piyasadaki en kaliteli ürünlerin kullanılmasına azami özen gösterilmektedir. Kliniğimizde gerçekleştirilmekte olan ameliyatlardan bazıları şunlardır:

 • Fakoemülsifikasyon ile katarakt cerrahisi
 • Sekonder göz içi lensi implantasyonu
 • LASIK ve diğer refraktif cerrahi işlemleri
 • Pars plana vitrektomi ve diğer vitreoretinal cerrahi işlemler
 • Kornea nakli
 • Glokom ameliyatları
 • Şaşılık ameliyatları
 • Şaşılık tedavisinde botox enjeksiyonu
 • Her türlü oküloplastik cerrahi işlemi
 • Kapak ve göz çevresi botox enjeksiyonu
 • Her türlü acil göz travma cerrahisi
 • Kornea cross-linking tedavisi
 • Retinal lazer fotokoagülasyon tedavisi
 • Fotodinamik tedavi (soğuk lazer)
 • YAG lazer kapsülotomi
 • YAG lazer iridotomi
 • Göz içi ilaç enjeksiyonları
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı olarak 2010 yılından itibaren göz hastalıkları uzmanlık eğitimi vermekteyiz. Şu ana kadar 7 adet göz hastalıkları uzmanı yetiştirmiş olan kliniğimizde halen 6 adet uzmanlık öğrencisi (asistan doktor) eğitim görmektedir. Kliniğimiz ayrıca belli dönemlerde yurt dışından göz hastalıkları uzmanlarına gözlemci statüsünde eğitim vermektedir.