Oturum Aç

 Şaşılık (Göz Kayması)

Şaşılık her iki göz ekseninin birbiriyle olan paralelliğini kaybetmesidir. Göz hareketlerini kontrol eden kaslar arasındaki koordinasyon bozukluğu sonucu ortaya çıkar. Bu koordinasyon bozukluğu doğuştan, edinilmiş veya başka hastalıklara bağlı olarak gelişebilir. Bu durumda bir göz karşıya bakarken diğeri içeri, dışarı, yukarı veya aşağı bakabilir. 

Normalde göz hareketlerini kontrol eden kaslar uyumlu bir şekilde çalışırlar ve iki gözün tek bir organ gibi çalışmasını sağlarlar. Gözlerin paralelliğinin bozulması, yani şaşılık, derinlik algısının kaybolmasına, çift görmeye ve kayan gözde görme keskinliğinin azalmasına yani göz tembelliğine neden olur. Bu nedenle çocuklarda şaşılığın mümkün olduğunca erken yaşta tespit edilmesi büyük önem taşır. Burun kökünün veya göz kapaklarının geniş olması bazen çocuklarda yanıltıcı olarak içe kayma olduğu algısına neden olabilmektedir.​

Sebepleri:
Şaşılık; göz kasları, göz kaslarına sinyal iletimi yapan sinirler ve göz hareketlerinin kontrolünü sağlayan beyindeki merkezin hasarına bağlı olarak gelişebilir. Şaşılık için genetik yatkınlık da söz konusudur. Çocuklarda 6. aydan sonra ortaya çıkan şaşılıklar daha çok ileri derece hipermetropi gibi kırma kusurlarına bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. İleri yaşlarda ortaya çıkan şaşılık ise göz kaslarının kontrolünü sağlayan sinirlerin ve beyindeki kontrol merkezinin hasarına neden olan kafa travması, hipertansiyon, diyabet ve nörolojik hastalıklara bağlı olarak gelişebilmektedir.

Göz Hastalıkları